ระบบ ERP ใช้งานผ่าน Cloud

ระบบซื้อ, ขาย, ระบบจัดการคลังสินค้า, ระบบบัญชี 

โทร 063-216-1166

OdooPortal.com
ขยายธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ด้วย Software ระดับโลก

ระบบของเราช่วยให้ธุรกิจคุณ แข็งแกร่งขึ้น แข่งขันได้ และครอบคลุมทุกส่วนงานของธุรกิจ

งานขาย และบริการหลังการขาย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชั่น, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, รายงานวิเคระห์การขาย 

งานจัดซื้อ

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

บริหารจัดการคลังสินค้า

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของ Stock ได้แบบ realtime, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต  ใบรับของ ใบส่งของ 

วิเคราะห์โครงการ

ตั้งงบประมาณ และ ติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใบสำคัญต่างๆ 

ขายหน้าร้าน POS

แคชเชียร์หน้าร้าน, ออกใบเสร็จแบบเต็ม และแบบย่อ, กำหนดให้เช็ค หรือไม่เช็คสต๊อกก่อนขาย, เช็คสต๊อกข้ามสาขา, เซ็ตโปรโมชั่น, กำหนดส่วนลด, รองรับการทำงานหลายสาขา หรือ ธุรกิจ แฟรนไชส์ สามารถทำงานแบบ Offline ได้

E-Commerce

ขายของออนไลน์ โดยข้อมูลสินค้า ราคา และสต๊อก ดึงจากระบบหลัก สามารถปรับแต่งหน้าร้านได้เอง ใส่คำอธิบายและรูปสินค้า พร้อมทั้งกำหนดว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะขายออนไลน์

วางแผน และผลิต

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและ ควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพการผลิต 

ต้นทุนการผลิต

รองรับทั้งระบบต้นทุนการผลิตแบบง่าย และระบบต้นทุนการผลิตแบบมาตรฐาน, สามารถตั้งค่าต้นทุนมาตรฐานทั้งหมดได้ในเอกสารต้นทุน ง่ายต่อการเลือกเพื่อนำไปผลิต และทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

Fleet

จัดคิวรถ, ใบหยิบของ, ควบคุมรถส่งของ, เก็บประวัติรถ, ประวิติการทำประกันภัย, ประวัติการซ่อมบำรุง, ข้อมูลคนขับ

บัญชี และการเงิน

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน 

ทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลพนักงาน, ประวัติการลา, time attandance, เงินเดือน

รายงาน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี, รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานลูกหนี้รายตัว, รายงานเจ้าหนี้รายตัว, รายงานบัญชีแยกประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม

Features หลักๆ แยกตามระบบงาน (modules)


เข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่าน Internet


 

- ใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้ง Software เพิ่มเติม
- ใช้งานผ่าน Web Browser ได้ทั้ง Chrome, Safari, Firefox
- รองรับการทำงานจาก Laptop, Tablet, Smartphone
- มีระบบ Backup

 


Odoo text and image block


   ข้อมูลทุกส่วนเชื่อมต่อถึงกัน

    

   ทุกระบบงานใน Odoo เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลชุดเดียว ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ สอดคล้องกันทั้งองค์กร

    

   Odoo text and image block


   แพคเกจ รายปี

   ชำระรายปี ในราคา 10 เดือน

   ERP1

   เหมาะสำหรับธรุกิจ ซื้อ-ขาย ขนาดเล็ก  เพิ่งเริ่มธุรกิจ ยังมีธุรกรรมไม่มาก และใช้งานภายใน มีผู้ใช้ 1-2 คน 

   28,000
   บาท/ปี

   • 4 GB RAM
   • 2 vCPU
   • 80 GB SSD Disk
   • 4 TB Data Transfer

   ERP2

   เหมาะสำหรับธุรกิจ ซื้อ-ขาย ขนาดกลาง ใช้งานเฉพาะภายในองค์กร มีงานขายหน้าร้าน 1-2 สาขา

   56,000
   บาท/ปี

   • 8 GB RAM
   • 4 vCPU
   • 160 GB SSD Disk
   • 5 TB Data Transfer

   ERP3

   เหมาะสำหรับธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิต ใช้งานโดยพนักงานทั้งองค์กร มีข้อมูลในระบบ จำนวนมาก

   112,000
   บาท/ปี

   • 16 GB RAM
   • 6 vCPU
   • 320 GB SSD Disk
   • 6 TB Data Transfer

   ERP4

   เหมาะสำหรับธุรกิจ มีเน้นขายหน้าร้าน มีสาขาและผู้ใช้งานระบบ จำนวนมาก รวมถึงธุรกิจ ขาย ออนไลน์

   224,000
   บาท/ปี

   • 32 GB RAM
   • 8 vCPU
   • 640 GB SSD Disk
   • 7 TB Data Transfer

   แพคเกจ รายเดือน

   ชำระรายเดือน

   ERP1

   เหมาะสำหรับธรุกิจ ซื้อ-ขาย ขนาดเล็ก เพิ่งเริ่มธุรกิจ ยังมีธุรกรรมไม่มาก และใช้งานภายใน มีผู้ใช้ 1-2 คน

   2,800
   บาท/เดือน

   • 4 GB RAM
   • 2 vCPU
   • 80 GB SSD Disk
   • 4 TB Data Transfer

   ERP2

   เหมาะสำหรับธุรกิจ ซื้อ-ขาย ขนาดกลาง ใช้งานเฉพาะภายในองค์กร มีงานขายหน้าร้าน 1-2 สาขา

   5,600
   บาท/เดือน

   • 8 GB RAM
   • 4 vCPU
   • 160 GB SSD Disk
   • 5 TB Data Transfer

   ERP3

   เหมาะสำหรับธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิต ใช้งานโดยพนักงานทั้งองค์กร มีข้อมูลในระบบ จำนวนมาก

   11,200
   บาท/เดือน

   • 16 GB RAM
   • 6 vCPU
   • 320 GB SSD Disk
   • 6 TB Data Transfer

   ERP4

   เหมาะสำหรับธุรกิจ มีเน้นขายหน้าร้าน มีสาขาและผู้ใช้งานระบบ จำนวนมาก รวมถึงธุรกิจ ขาย ออนไลน์

   22,400
   บาท/เดือน

   • 32 GB RAM
   • 8 vCPU
   • 640 GB SSD Disk
   • 7 TB Data Transfer
   Q

   แต่ละแพคเกจ แตกต่างกันอย่างไร

   แต่ละแพคเกจมี Server Specification ไม่เหมือนกัน กล่าวคือมีขนาด RAM, CPU, ความจุ, ไม่เท่ากัน ซึ่งจะส่งผลให้ แต่ละแพคเกจรองรับปริมาณข้อมูล โมดูล และจำนวนผู้ใช้ได้ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของทางลูกค้าแต่ละรายว่า ต้องการนำระบบไปใช้ในสเกลระดับไหน และต้องการใช้ระบบงานย่อย (โมดูล) อะไรบ้าง 

   Q

   จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลือกแพคเกจไหน

   เนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลายของตัวระบบ และลูกค้าแต่ละเจ้าอาจจะนำระบบไปใช้ได้ในหลายลักษณะ ทำให้ทางเราสามารถระบุได้เพียงคอนเซ็ป ของแต่ละแพคเกจเท่านั้นว่า เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะไหน 

   Q

   ราคาแพคเกจรวมค่า Support แล้วหรือไม่

   ราคาแพคเกจ คือราคาค่าเช่าระบบจากเรา และไม่ได้รวมค่า Support หรือบริการอื่นๆ    Q

   ราคาแพคเกจรวมค่า Backup แล้วหรือไม่

   ค่า Backup รวมอยู่ในแพคเกจแล้ว โดยทางเรามีการสำรองข้อมูลให้ทุกวัน และลูกค้าามารถเลือก restore ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง   Q

   มีบริการฝึกอบรมการใช้งาน และให้คำปรึกษาหรือไม่

   เรามีบริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)   Q

   ถ้าต้องการแก้ไข Software ต้องทำอย่างไร

   ติดต่อเราทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดิดต่อกลับเพื่อนัดประชุม และรับทราบรายละเอียด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม)   Q

   ต้องการขยายระยะเวลาทดลองใช้ ต้องทำอย่างไร

   ทางเราไม่สามารถขยายเวลาทดลองใช้งานระบบได้ในขณะนี้


   Q

   มีช่องทางการชำระเงินอื่นๆ นอกจากบัตรเครดิตหรือไม่

   กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อขอใบเสนอราคา อย่างไรก็ตามการชำระเงิน นอกเหนือจากบัตรเครดิต ทางบริษัทรับชำระเฉพาะ แพคเกจ รายปีเท่านั้น


   Q

   ถ้าสมัครไปแล้ว แต่ต้องการยกเลิก ต้องทำอย่างไร

   ลูกค้าสามารถยกเลิกการเช่าใช้ระบบได้ด้วยตนเอง โดยการ Login แล้วเลือก Instance ที่ต้องการยกเลิก จากนั้น ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถทำการยกเลิกได้ด้วยตัวเอง และต้องการให้ทางบริษัทดำเนินการให้ จะต้องมีการส่งเอกสารยืนยันมาทางบริษัท และทางเราจะทำการยกเลิกให้ภายใน 5 วันทำการ

   Q

   เมื่อขอยกเลิกการใช้งาน และต้องการนำข้อมูลออกจากระบบ ต้องทำอย่างไร

   ก่อนทำการยกเลิก ทางลูกค้าต้องทำการ Export ข้อมูลออกจากระบบด้วยตัวเอง และหลังจากยกเลิกไปแล้ว ทางบริษัทไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาให้ได้

   Q

   เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน จะติดต่อบริษัท เพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างไร

   ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถติดต่อบริษัทได้ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ จากนั้นแจ้งหน้าที่ที่รับเรื่องจะตรวจสอบเบื้องต้น ในกรณีที่พบว่าเป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรม จะมีการประสานงานกับทางทีมพัฒนาเพื่อแก้ไข และติดต่อกลับไปทางลูกค้าในภายหลัง ซึ่งบริการส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   Q

   เมื่อชำระเงินไปแล้ว แต่ต้องการขอเงินคืนต้องทำอย่างไร

   ทางบริษัท ไม่มีนโยบายคืนเงินในทุกกรณี กรุณาเข้าทดลองใช้ระบบ ก่อนต้ดสินใจสั่งซื้อ หรือติดต่อบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลก่อน